Orlen Oil

  • Pages: 1
  • OT-HP32

    Hydraulické oleje » Orlen Oil

    Celoročný olej na mazanie automatických prevodoviek PRAGA, posilňovačov bŕzd a riadenia. Tiež je vhodný ako náplň do hydrodynamických sústav stavebných strojov, vysokozdvižných vozíkov a podobných mechanizmov.

  • Pages: 1