Definície

Motorový olej je mazací olej určený špeciálne pre použitie v spaľovacích motoroch. Má nasledovné funkcie:

 

 • zmenšovať trenie a opotrebenie
 • zabezpečiť odvod tepla,
 • tesniť,
 • zbavovať trecie plochy nečistôt,
 • chrániť trecie plochy pred koróziou,
 • tlmiť dynamické rázy v mechanizmoch.

 

Motorový olej je zložený zo základného oleja a aditív, ktoré mu dodávajú požadované vlastnosti.

 

Motorové oleje obsahujú tieto aditíva:

 • antioxidanty — potláčajú starnutie oleja (oxidáciu) a teda zmenu jeho vlastností
 • detergenty — čistia omývané plochy a zabraňujú tak vzniku usadenín
 • disperzanty — udržujú v oleji rozptýlené látky, ktoré by sa inak usadzovali na rôznych častiach motora
 • protikorozívne prísady — chránia pred koróziou omývané plochy
 • modifikátory viskozity — zabezpečujú vhodnú viskozitu oleja a jej vhodnú zmenu v závislosti od teploty
 • depresanty — znižujú bod tuhnutia oleja
 • protipeniace prísady — znižujú resp. potláčajú penenie pri prúdení oleja v motore
 • modifikátory trenia — zlepšujú trecie vlastnosti

 

Medzi hlavné vlastnosti olejov, ktorých hodnoty sa často používajú aj v názve oleja patria:

 • kinematická viskozita
 • viskozitný index
 • bod vzplanutia
 • bod tuhnutia
 • trieda SAE (Society of Automotive Engineers)
 • výkonová klasifikácia podľa API (American Petroleum Institute)

 

Ostatné

Okrem hlavných, musia motorové oleje mať vhodné aj ďalšie vlastnosti: hustotu, tepelnú vodivosť, tepelnú kapacitu, odparivosť, horľavosť, tepelnú stálosť, odolnosť proti peneniu, schopnosť rozprašovania, disperzno-detergentné vlastnosti, neškodnosť pre organizmy.

Zdroj: sk.wikipedia.org (09/2008)