ADD BUE

Čo je AdBlue?

AdBlue je mimoriadne čistý roztok špeciálne vyvinutý pre dieselové motory so systémom SCR. AdBlue pozostáva najmä z demineralizovanej vody a močoviny. Vstrekuje sa do výfukového plynu, aby sa znížili škodlivé emisie NOx a aby sa splnili emisné normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6.

 

Chemické zlúčeniny AdBlue

AdBlue je roztok močoviny v demineralizovanej vode. Toto zabezpečuje najvyššiu kvalitu AdBlue. AdBlue obsahuje približne 32,5 % močoviny. Je tiež známa ako AUS 32 ((NH2)2CO) Stiahnite si Špecifikácie AdBlue (podľa DIN) pre ďalšie informácie o presnom zložení AdBlue.

Ako AdBlue funguje?

AdBlue znižuje škodlivé emisie pomocou chemickej reakcie. Táto chemická reakcia nastáva, keď je AdBlue vstrekovaný do výfukového plynu vnútri katalyzátora dieselového motora. Nevyčistené výfukové plyny obsahujú oxidy dusíka (NOx), ktoré sú hlavným znečisťovateľom vzduchu. AdBlue sa používa výslovne na znižovanie emisií tejto znečisťujúcej látky.